Upphovsrätt

Upphovsrätt och nyttjanderätt

Alla bilder, videor och annat innehåll som visas i “ronlinstudios.se” domän, inklusive alla underdomäner, om inte annat anges, är exklusiva egendom tillhörande Ronlin Studios och är skyddad enligt svenska och internationella upphovsrättslagar. Inga bilder, videor och annat innehåll får reproduceras, kopieras, överföras eller manipuleras utan skriftligt tillstånd från Ronlin Studios.

Användning av bilder, text, videor eller annat material som ingår häri, helt eller delvis, för något annat ändamål än att titta på dem online, inklusive, men inte begränsat till, kopiering, reproduktion, publicering (inklusive på personliga och tredje parts hemsidor), lagring i ett lagringssystem (andra än i webbläsare), manipulation(digital eller annat), eller överföras i någon form eller på något sätt, elektroniskt, mekaniskt , fotokopiering, inspelning eller på annat sätt, är uttryckligen förbjudet utan skriftligt tillstånd från Ronlin Studios. Alla konstnärliga och moraliska rättigheter av ägaren Ronlin Studios hävdas härmed såvida inte annat framgår.

Alla förfrågningar om nyttjanderätter måste riktas till Ronlin Studios via kontaktformuläret på hemsidan.