Läkare utan gränser

 

Det här är Läkare Utan Gränser

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Läkare Utan Gränser eller Médecins Sans Frontières (MSF)startades 1971 i Paris. En grupp unga franska läkare, som tidigare hade arbetat för Röda korset i krigets Biafra, ansåg att det behövdes en oberoende medicinsk hjälporganisation som talade öppet om övergrepp och maktmissbruk. En organisation där arbetet enbart styrdes av nödställda människors behov utan att ta politisk hänsyn.

Det här är vårt arbete

Copyright: Alessandra Vilas Boas

Läkare Utan Gränser (Médecins Sans Frontières)ger humanitär medicinsk katastrofhjälp till människor som drabbats av väpnade konflikter, kriser, epidemier och naturkatastrofer samt till befolkningsgrupper som saknar hälsovård på grund av social eller geografisk isolering. Läkare Utan Gränser har egna projekt i över 60 länder runt om i världen. Under ett år skickar Läkare Utan Gränser ut cirka 2 500 internationella fältarbetare på sammanlagt 6 500 uppdrag. Tillsammans med cirka 25 000 lokalt anställda bedriver dessa verksamheten i fält.

Under 2010 utförde våra fältarbetare:

• 7,7 miljoner patientkonsultationer • 58 000 större operationer • Vaccinerade 5,8 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar som mässling och hjärnhinneinflammation • Behandlade över 300 000 barn och vuxna för undernäring på någon av våra näringskliniker • Behandlade över 1,6 miljoner människor för malaria • Gav över 180 000 människor tillgång till hivbehandling • Assisterade vid 150 000 födslar • Gav traumavård och psykologiskt stöd till nära 190 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska  händelser • Försåg hundratusentals flyktingar med rent vatten och latriner

Internationellt nätverk

Läkare Utan Gränser är ett internationellt nätverk som består av 19 sektioner i lika många länder, med fältprojekt i ett sextiotal länderrunt om i världen. Vi har fem operativa center som ansvarar för våra insatser i fält – Bryssel, Paris, Amsterdam, Genève och Barcelona. Ett internationellt kontor samordnar arbetet mellan alla sektioner.

Läkare Utan Gränser i Sverige

Den svenska sektionen bildades 1993 av tre svenska läkare. Läkare Utan Gränser i Sverige är en så kallad partnersektion. Verksamheten går ut på att samla in pengar, rekrytera fältarbetare samt att bedriva press- och opinionsarbete. 1999 fick Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Ronlin Studios och Läkare utan gränser

När du köper en produkt från Ronlin Studios så går 50% av vinsten (pris – omkostnader) till en av tre organisationer som överenstämmer med de principer och värderingar Ronlin Studios står för. Läkare utan gränser är en av dessa organisationer.

Länk till Läkare Utan Gränser

http://www.lakareutangranser.se/