SOS Barnbyar

Om SOS Barnbyar

Alla barn har rätt till en trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. Därför hjälper vi hundratusentals barn varje år att få växa upp i en familj.

SOS Barnbyar står på barnens sida. I över sextio år har vi sett det som vår uppgift att hjälpa de allra mest utsatta barnen. Idag driver vi barnbyar i 133 länder där föräldralösa eller övergivna barn kan få ett nytt hem. Vi arbetar också förebyggande, för att barn ska slippa bli föräldralösa. Genom sociala center i anslutning till barnbyarna kan vi hjälpa barn vars familjer har det svårt att få stanna kvar hos sin biologiska mamma och pappa. Det kan handla om att ge ett mikrolån så att familjen kan lyfta sig ur fattigdom, eller att ge bidrag till mediciner och sjukvård. Oavsett om vi hjälper föräldralösa barn att få ett nytt hem, eller stöttar utsatta barn och deras familjer, så är ledstjärnan i vårt arbete att alla barn ska få växa upp i en familj. Och varje år hjälper vi hundratusentals barn att få en trygg barndom med en mamma eller pappa att krama och syskon att leka med.

Ronlin Studios och SOS Barnbyar

När du köper en produkt från Ronlin Studios så går 50% av vinsten (pris – omkostnader) till en av tre organisationer som överenstämmer med de principer och värderingar Ronlin Studios står för. SOS Barnbyar är en av dessa organisationer.

Länk till hemsida för SOS-Barnbyar

http://www.sos-barnbyar.se/